Zpět do obchodu

Registrace

Posílení imunity

aneb co dělat a nedělat na podporu imunitního systému.

Před přečtením tohoto článku o posílení imunity doporučujeme přečíst sekci „Co děláme“. Používáme pojmy, jejichž význam se tam dovíte a pomůže vám lépe porozumět informacím uvedeným níže.

Posílení imunity se skládá z části co dělat a co nedělat. Jde o záležitost dlouhodobou a preventivní, imunitní systém se nedá vybudovat skokově. Zvláště v dnešním narušeném životním prostředí. Přesto se o to pokusíme. Musíme však začít u strachu. Strach nás paralyzuje a škodí nejen imunitnímu systému, ale i trávení, psychice a dalším věcem. Proto je zapotřebí vyhodit strach do popelnice a nechat si pouze určité povědomí o problémech okolo nás, přiměřenou opatrnost a vnitřní důvěru v život, že vše bude v pořádku. 

CO JE IMUNITNÍ SYSTÉM

Imunitní systém je souhrn mechanismů organizmu, které společně zajišťují harmonické fungování orgánů, dokáže rozeznat a likvidovat cizí nebo vlastní, ale potenciálně škodlivé struktury. Přestože každý orgán má ochrannou funkci, máme orgány, jejichž hlavní úloha spočívá ve vytváření a posilování obranyschopnosti organismu. Nejvíce však závisí na jednotlivých vnitrobuněčných procesech a mozkových funkcích, které je řídí, kontrolují a opravují.

VIRY A IMUNITNÍ SYSTÉM

Nyní k virům. Většinou jde o naše symbionty, my potřebujeme je a oni potřebují nás. Některé druhy virů zdá se mají jiné poslání. Vše živé je na napojeno na energii pole T, včetně virů. V poli energie je nastavena celá řada parametrů, se kterými následně pracujeme. Pro vysvětlení principu nám stačí jeden podstatný. Jde o délku hlavní nosné vlny, protože ta je měřitelná na anténě „RUKA“. Pokud je tato délka správná, je energetická mříž symetrická a orgán je zdravý. Onemocní-li orgán, nosná vlna se zkracuje a energetická mřížka deformuje.

Viry včetně rodiny koronavirů jsou běžně okolo nás i v nás. Žijeme spolu symbioticky a šťastně. Jejich nosná vlna je kratší, ale zdravý orgán neohrozí. Viry začnou napadat buňky tehdy, když nosná vlna orgánu klesne pod určité číslo. Klesne-li vlnová délka pod další určitou hranici, začnou se viry chovat nesmírně agresivně. Vlnová délka energie a orgánu se zkracuje nemocí, ale i vysokofrekvenčním zářením mobilního, televizního a datového signálu a lokálními wifi a bluetooth přístroji. Více viz „Co děláme“. Tyto viry jsou pravděpodobně nástrojem přirozeného výběru, který má odstranit jedince se slabým genofondem.

Jak funguje epidemie

Níže vidíme extrémní krizovou populační křivku, spíše tedy její idealizaci, ale stačí k pochopení průběhu epidemie. Část do bodu A je exponenciální křivka a říká, že zejména ti, jejichž zdraví je v poli T pod určitou hranicí délky nosné vlny, neodolají. Mezi body A a B je Gaussova křivka. Populace hledá protilátky. Mimochodem, sem například patří vize profesora Holého. On se snažil syntetizovat látky, které budou ve vztahu buňka – virus stát na straně buňky. Některé našel. On věděl, že vnitrobuněčné děje jsou dynamické a postup mikrobiologů, tedy čtení DNA, je čtení mrtvé DNA.

Už v první fázi ale může účinně zasáhnout léčba energií, protože umožní linearizovat exponenciálu a graf bude mnohem nižší. Mezi body B a C hledá populace optimální složení protilátek. V poli T, kde nezáleží na vzdálenosti a vše se děje prakticky okamžitě, probíhá sdělování dílčích řešení. V bodě C je řešení nalezeno a probíhá jeho realizace (opět Gaussova křivka), takže od bodu D exponenciálně klesá počet úmrtí. Tato křivka už dnes zasáhla mnoho druhů života a týká se i lidí. To proto, že je zásadním způsobem ničeno naše životní prostředí, symbiotický ekosystém planety.

POSÍLENÍ IMUNITY – CO PŘESTAT DĚLAT

Pokud chceme opravdu posílit imunitu, musíme přestat především imunitní systém oslabovat.

 • přestat kouřit
  Kouření oslabuje imunitní systém. Zanáší plíce a vnáší do těla škodlivý energetický náboj.
 • přestat pít alkohol
  Škodí především mozkovým funkcím. Rodiny s alkoholikem znají pojem „lidská troska“.
 • Samozřejmě nebrat drogy
  Drogy škodí úplně všemu, rodiny se závislými znají pojem „lidská troska“.
 • vypnout wifi a bluetooth na všech bezdrátová zařízení pod naší kontrolou
  Škodí - zkracuje vlnovou délku energie organizmu a vnáší do něj škodlivý náboj.
 • mít počítač alespoň 0,5 metru od těla, nikdy jej nemít v klíně atp
  Škodí - zkracuje vlnovou délku energie organizmu a vnáší do něj škodlivý náboj.
 • nevařit v mikrovlnce a na indukčním vařiči
  Zkracují vlnovou délku energie potravy a vnáší do těla škodlivý náboj.
 • vodu před pitím nechat odstát minimálně 2 hodiny
  Během 2 hodin vyprchá chlór. Více v knize „Nespěchejte do rakve“, autor Tomáš Kašpar.

POSÍLENÍ IMUNITY – CO ZAČÍT DĚLAT

 • Dostatečně větrat.
  Větrání zajistí dostatek kyslíku a odvětrání CO2.
 • Brát vitamín C, D, hořčík.
  Podporují imunitní systém a tělo jich má obvykle nedostatek. Hořčík uklidňuje a je dobrý na snížení stresu.
 • Chodit na sluníčko a čerstvý vzduch.
  Mít dostatek pohybu – procházky, strečink, jóga, posilování, běh, cokoliv vám vyhovuje. Rozproudí krevní a lymfatický systém. Pomáhá všemu.
 • Dostatek spánku
  Spěte dostatečně dlouho v úplně zatemněné místnosti. Tak se v mozku vytvoří dostatek melatoninu. Ten pomáhá skoro všemu.
 • Správné množství pestrá čerstvá strava

INDIVIDUÁLNÍ ZVÝŠENÍ IMUNITY – DALŠÍ MOŽNOSTI

Imunitní systém velmi narušují vlny vysokofrekvenčního záření tím, že zkracují vlnovou délku naší energie, našich buněk. To vede k narušení jejich fungování, narušení mozkových funkcí a aktivaci virů, kteří by se aktivovat neměli. Protože do našich domovů a kanceláří může zasahovat vysokofrekvenční signál wifi a další ze sousedství, zvyšující nadměrnou kumulaci záření a který nemůžeme vypnout, je vhodné se ho zbavit jinak.

Vytvořili jsme službu „Mapování zón“, které zjistí, zda-li máte doma či práci škodlivé zóny a zda-li nemáte nadbytečnou kumulaci škodlivého záření. Pokud ano, je možné je individuálně neutralizovat pomocí služby „Neutralizace zón a škodlivé energie“.

ŘEŠENÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ – VE VELKÉM MĚŘÍTKU

Je reálné během krátké doby použít energii T k zvýšení vlnové délky napadeného orgánu u mnoha lidí. Tím se prakticky okamžitě zvýší jejich imunita. Za tímto účelem jsme sestrojili speciální přístroj. Jeho pomocí můžeme nabít správně konfigurovanou energií fyziologický roztok. Ten potom odborný zdravotnický pracovník – sestra nebo lékař aplikuje nitrožilně.

 

Ing. Vladislav Trávníček
Libor Bednařík

Zpět do obchodu